A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény alapján természetvédelmi kezelésnek minősülnek a védett természeti terület felmérése, nyilvántartása, megóvása, őrzése, fenntartása, bemutatása és helyreállítása érdekében végzett tevékenységek. A természetvédelmi kezelés tehát többletként adódik a terület fenntartását szolgáló egyéb kezelési tevékenységekhez (pl. rét-legelőgazdálkodás, vízügyi, erdészeti kezelés), melyek mellett kifejezetten a természeti értékek megőrzésére koncentrál.

Az Oláh-rét Természetvédelmi Terület jogszabály által kijelölt természetvédelmi kezelője az E-misszió Egyesület. Ennek keretében munkatársaink végzik a terület védettségét jelző táblák elhelyezését és pótlását, a terület természetvédelmi szempontú őrzését, károkozás esetén a hatóságok értesítését és munkájuk szakmai segítését. Rendszeresen konzultálunk a területen gazdálkodókkal, a környéken lakókkal, az illetékes állami és önkormányzati szervekkel. Éves rendszerességgel felmérjük a terület legfontosabb védett fajait. A helyi iskolások és egyéb csoportok számára szakmai vezetést tartunk, valamint a média és kiadványok által tájékoztatjuk a lakosságot az aktuális eseményekről.

A természetvédelmi kezelés anyagi támogatója Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, melyet az E-misszió Egyesület pályázati forrásokkal és önkénteseinek munkájával egészít ki.