Felhasznált és ajánlott irodalom

Bodnár G. (2009): Nyíregyháza és környékének vizei. In: Lenti I. (szerk.): Nyíregyháza Megyei Jogú Város és környékének természeti értékei.

Borhidi A. - Sánta A. (szerk.) (1999): Vörös Könyv Magyarország növénytársulásairól – TermészetBÚVÁR Alapítvány Kiadó, Budapest

Borsy Z. (1961): A Nyírség természeti földrajza – Akadémiai Kiadó, Budapest

Farkas S. (szerk.) (1999): Magyarország védett növényei – Mezőgazda Kiadó, Budapest

Kiss L. (1943): A Nyírség halászata – Etnographia 54: 20-55.

Fekete G. - Molnár Zs. - Horváth F. (szerk) (1997): A magyarországi élőhelyek leírása, határozója és a Nemzeti Élőhely-osztályozási rendszer – Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest

Fekete G. – Varga Z. (szerk) (2006): Magyarország tájainak növényzete és állatvilága – MTA Társadalomkutató Központ, Budapest

Haraszthy L. (szerk.) (1998): Magyarország madarai – Mezőgazda Kiadó, Budapest

Molnár V. A. (szerk.) (2011): Magyarország orchideáinak atlasza – Kossuth Kiadó, Budapest

Pók J. (1996): Szabolcs vármegye (1782-1785) – Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár, Nyíregyháza

Szigetvári Cs. – Lukács A. (2007): Európai jelentőségű természeti értékek Nyíregyházán – Ifjú Botanikusok Baráti Köre, Nyíregyháza

Szigetvári Cs. (2011): Barátságos bokortanyák – Kalauz a Nyíregyháza környéki bokortanyás és tanyás térség természeti értékeihez – E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület, Nyíregyháza

Takács P. (1987): A dadai járás parasztjainak vallomásai 1772 – Szabolcs-Szatmár Megyei Levéltár, Nyíregyháza

A felhasznált történeti térképek forrása: Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténeti Térképtára.

Ajánlott jogszabályok

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről

2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 20/2009. (VI.30.) KGY rendelete az Oláh-rét Természetvédelmi Terület létesítéséről

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2007. (VI. 12.) KGY rendelete Nyíregyháza 19/2005. (V. 5.) KGY rendelettel jóváhagyott és 16/2008. (IV. 1.), valamint a 17/2008. (IV. 1.) KGY rendelettel módosított helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról

Internetes linkek ajánlója

Oláh-rét Természetvédelmi Terület ismertetője és természetvédelmi kezelési terve:
http://e-misszio.hu/index.php/termeszetvedelem/olah-ret-termeszetvedelmi-teruelet

Oláh-rét Természetvédelmi Területről letölthető szórólap:
http://www.mtvsz.hu/nyiregyhaza
és http://www.mtvsz.hu/dynamic/Nyiregyhaza_Olahret_szoro.pdf

Természetvédelmi kezelő (E-misszió Egyesület):
http://e-misszio.hu/

Madárbarát kert program:
http://www.mme.hu/napi-madarvedelem/madarbarat-kert-program.html

Biogazdálkodás:
http://www.biokontroll.hu/cms/