Programunk céljai

Az élelmiszer termelés fellendítése a magyar faluban. Az állattartás, a háztáji növénytermesztés, a házi termékfeldolgozás, a közösségi összefogás és mindezekről a tudásmegosztás elősegítése.

A hagyományos haszonállatfajták génmegőrzése azok természetes élőhelyén, a háztáji kisgazdaságokban.

Az élelmiszertermelésen keresztül

 • a megélhetés biztonságának javítása,

 • a pénz fokozottabb helyben tartása, a gazdasági kiszolgáltatottság csökkentése,

 • a dologtalanság és a romló munkamorál javítása,

 • egészséges élelmiszer biztosítása,

 • a falu - mint a város éléskamrája - szerepének visszaállítása,

 • a hagyományos falukép visszaállítása a portákon szaladgáló baromfikkal (és később más állatokkal),

 • a falusi lakosság önbecsülésének visszaadása.

Miért érezzük indokoltnak programunkat?

Amikor egy közösség helyben nem termel, nem használja a helyi természeti erőforrásokat és jellemzően nem helyi termékeket fogyaszt, ellehetetlenül a megélhetés és lényegtelenné válik a természetes környezet megóvása. Kihalnak a hagyományos mesterségek, elvész az alapvető tudás, amely a létfenntartást tette lehetővé generációk hosszú során át.

Az élelmiszert ezután áruházakban vásároljuk, a környék szántóit, legelőit és más területeit a nagyüzemi mezőgazdaság veszi használatba, az állattartás szinte megszűnik, a pénz kifelé áramlik a közösségből és a falu az egykori együttműködő, egymásra utalt faluközösség helyett egy helyen lakó emberek csoportjává degradálódik. Eközben a település környéki természeti erőforrások (egykori legelők, extenzív gyümölcsösök, erdők) használaton kívül vadulnak el, ill. a kívülről jött földhasználók, tulajdonosok, bérlők a gyors haszonszerzés érdekében kizsigerelik, lepusztítják ezeket.

A megélhetés tekintetében a falvak lakossága ezután jellemzően az önkormányzati foglalkoztatástól, valamint néhány nagyobb környékbeli foglalkoztatótól válik függővé. Ez a folyamat ráadásul általában együtt jár az önbecsülés elvesztésével, a reménytelenséggel is, ami tovább rontja a morált a vidéki kistelepüléseken.

 

Programunk céljai

Az élelmiszer termelés fellendítése a magyar faluban. Az állattartás, a háztáji növénytermesztés, a házi termékfeldolgozás, a közösségi összefogás és mindezekről a tudásmegosztás elősegítése.

A hagyományos haszonállatfajták génmegőrzése azok természetes élőhelyén, a háztáji kisgazdaságokban.

Az élelmiszertermelésen keresztül

 • a megélhetés biztonságának javítása,

 • a pénz fokozottabb helyben tartása, a gazdasági kiszolgáltatottság csökkentése,

 • a dologtalanság és a romló munkamorál javítása,

 • egészséges élelmiszer biztosítása,

 • a falu - mint a város éléskamrája - szerepének visszaállítása,

 • a hagyományos falukép visszaállítása a portákon szaladgáló baromfikkal (és később más állatokkal),

 • a falusi lakosság önbecsülésének visszaadása.

 

 

Miért érezzük indokoltnak programunkat?

Amikor egy közösség helyben nem termel, nem használja a helyi természeti erőforrásokat és jellemzően nem helyi termékeket fogyaszt, ellehetetlenül a megélhetés és lényegtelenné válik a természetes környezet megóvása. Kihalnak a hagyományos mesterségek, elvész az alapvető tudás, amely a létfenntartást tette lehetővé generációk hosszú során át.

Az élelmiszert ezután áruházakban vásároljuk, a környék szántóit, legelőit és más területeit a nagyüzemi mezőgazdaság veszi használatba, az állattartás szinte megszűnik, a pénz kifelé áramlik a közösségből és a falu az egykori együttműködő, egymásra utalt faluközösség helyett egy helyen lakó emberek csoportjává degradálódik. Eközben a település környéki természeti erőforrások (egykori legelők, extenzív gyümölcsösök, erdők) használaton kívül vadulnak el, ill. a kívülről jött földhasználók, tulajdonosok, bérlők a gyors haszonszerzés érdekében kizsigerelik, lepusztítják ezeket.

A megélhetés tekintetében a falvak lakossága ezután jellemzően az önkormányzati foglalkoztatástól, valamint néhány nagyobb környékbeli foglalkoztatótól válik függővé. Ez a folyamat ráadásul általában együtt jár az önbecsülés elvesztésével, a reménytelenséggel is, ami tovább rontja a morált a vidéki kistelepüléseken.