A projekt egy vízvisszatartáson alapuló tájgazdálkodási mintaterület létrehozásáról szól a Bodrogköz területén, a Törökéri-főcsatorna öblözetében. A beavatkozások részben a víz visszatartására és kormányzására alkalmas műtárgyak létrehozását, részben pedig a táj tagolását célozzák. A táj tagolása jelent szintbeli tagolást tavak és magasabb területek kialakításával a jelenlegi domborzati viszonyok kihangsúlyozásával, illetve jelenti a növényborítás változatossá tételét, a szintbeli adottságoknak megfelelően.

A kezdeményezés elvi alapja, hogy az egykori ártéri területeken a jelenlegi, vízelvezetésen alapuló és az időjárási szélsőségeknek erősen kitett monokultúrás gazdálkodás helyett egy mozaikos, a vizek visszatartásán alapuló tájhasználatot hozzunk létre. A kistáji vízkörforgások helyreállítása, valamint a táji és élőhelyi sokféleség hozzájárulhat a biológiai sokféleség növekedéséhez, ezen felül alkalmazkodóbbá teszi a tájat az időjárási és vízjárási szélsőségekkel szemben. A koncepció szerint az ideális tájhasználat ilyen sokféleségre alapozza haszonvételeit, azaz az ember gazdálkodási tevékenysége tartja fent a természeti szempontból is értékesebb, mozaikos tájat.

 


A projekt környezetének áttekintő térképe

A projekt terület és a tervezett létesítmények