Az E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület 2022 évi rendes közgyűlése 202. május 26. napján rendben lezajlott. Az Egyesület alapszabályának megfelelően a közgyűlés döntéseit ezúton közzétesszük honlapunkon is.

1. Levezető, jegyzőkönyvezető, szavazatszámláló-jegyzőkönyv hitelesítők választása

1/2022. sz. közgyűlési határozat:

A közgyűlés egyhangúlag megválasztotta a közgyűlés levezető elnökének Dr. Szigetvári Csabát, jegyzőkönyvvezetőnek Cselószki Tamást, szavazatszámlálóknak és egyben a jegyzőkönyv hitelesítőinek Molnár Andreát és Csige Anikót. Ezt követően a közgyűlés megkezdi érdemi munkáját.

 

2. Az egyesület gazdasági helyzetének ismertetése.

dr. Szigetvári Csaba bemutatja az egyesület gazdasági helyzetét is tartalmazó beszámoló tervezetet, elmondja, hogy bevételek 2021-es alakulását, melynek összege 54.156 eFt. A közhasznú kiadás 60.184 eFt volt. A teljes mérleg és eredmény kimutatás dokumentuma elérhető lesz a honlapon.

2/2022. sz. közgyűlési határozat

Az E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület közgyűlése egyhangúlag elfogadja az Egyesület 2021-es évre vonatkozó pénzügyi beszámolóját.

 

3. Programok 2021-es beszámolói

dr. Szigetvári Csaba felkéri jelenlévő munkatársakat és programvezetőket, hogy az éves beszámoló alapján ismertessék 2021-ben végzett munkájukat. Cselószki Tamás tájékoztatja a jelenlevőket, hogy az energiahatékonysági KEHOP pályázat megvalósításáról, valamint a Nyírség vízpótlásával kapcsolatos projektben végzett tevékenységéről. Szőke Zsuzsa és Kovács Tamás tájékoztatást nyújtanak a Csiperke Erdei Iskola és Tábor megvalósult programjairól. Szigetvári Csaba ismerteti az előző évi természetvédelmi önkéntes programokat, az erdészeti és természetvédelmi hivatalos szervekkel való együttműködést, továbbá a környezetvédelmi érdekképviseleti tevékenységeket. Botos István Csaba távollétében ugyancsak Szigetvári Csaba ismerteti a Zöldövezet környezetbarát bolt tevékenységeit és eredményeit.

3/2022. sz. közgyűlési határozat

Az E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület közgyűlése egyhangúlag elfogadja az Egyesület 2021-es évre vonatkozó szakmai beszámolóját.

 

4. Programtervek következő közgyűlésig

Szőke Zsuzsa tájékoztatást nyújt a Csiperke Erdei Iskola és Tábor tervezett programjairól. Szigetvári Csaba ismerteti az tervezett természetvédelmi önkéntes programokat, illetve a Sóstói-erdő honlap újbóli létrehozására vonatkozó terveket. Cselószki Tamás bemutatja a Dél-Nyírség és a Szatmár-Bereg tájegységek vízpótlására vonatkozó tervezett projektben való részvétellel kapcsolatos kezdeményezést.

4/2022. sz. közgyűlési határozat

Az E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület közgyűlése egyhangúlag elfogadja a programok következő évre vonatkozó előzetes terveit.

 

5. Az egyesület székhelyének módosítása

Levezető elnök tájékoztatja a közgyűlést arról, hogy a továbbiakban nem biztosított az egyesület jelenlegi székhelyének a használata. Levezető elnök javasolja a közgyűlésnek, hogy az egyesület új székhelye 4400 Nyíregyháza, Ószőlő utca 178. szám alatt legyen.

5/2022. számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés egyhangúlag hozzájárul ahhoz, hogy az E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület új székhelye 4400 Nyíregyháza, Ószőlő utca 178. szám alatt legyen.

 

6. Telephelyek megszüntetése

Levezető elnök tájékoztatja a közgyűlést arról, hogy az egyesület a 4400 Nyíregyháza, Bálint bokor 35., valamint 4400 Nyíregyháza, Bálint bokor 36. szám alatti telephelyein tevékenységet már nem végez, így javasolja azok megszüntetését.

6/2022. számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés egyhangúlag hozzájárul ahhoz, hogy az egyesület 4400 Nyíregyháza, Bálint bokor 35., valamint 4400 Nyíregyháza, Bálint bokor 36. szám alatti telephelyei megszüntetésre kerüljenek.

 

7. Alapszabály módosítása és elfogadása

Levezető elnök tájékoztatja a közgyűlésen megjelenteket arról, hogy a végbement változásokra figyelemmel szükségesnek találja felülvizsgálni és aktualizálni az alapszabály rendelkezéseit a jogszabályban foglaltaknak megfelelően, melyre tekintettel szükséges az alapszabály módosítása. Levezető elnök ismerteti a jelenlévőkkel a módosított alapszabály tervezetét. A tagok megvitatják az alapszabály tervezett szövegét.

7/2022. számú közgyűlési határozat:

Az E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület jelenlevő tagjai az Egyesület módosított Alapszabályát nyílt szavazás alapján egyhangúlag elfogadták.

 

8. Tisztségviselők választása

Levezető elnök tájékoztatja a megjelent tagokat arról, hogy Dr. Szigetvári Csaba az egyesületben betöltött elnöki tisztségéről lemondott, így szükséges az egyesület elnökének a megválasztása. Ezen túlmenően levezető elnök tájékoztatja a tagokat arról, hogy az egyesület felügyelő bizottság tagjainak a megbízatása lejárt, melyre tekintettel szükséges a felügyelő bizottsági tagok megválasztása.

8/2022. számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés az egyesület elnökének Zalatnay Lászlót (lakcím: 4400 Nyíregyháza, Ószőlő utca 178.) választja meg 3 évi időtartamra.

A közgyűlés az egyesület felügyelő bizottság tagjának Csige Anikót (lakcím: 4400 Nyíregyháza, Malom u. 32.) választja meg 3 évi időtartamra.

A közgyűlés az egyesület felügyelő bizottság tagjának Dr. Sutákné Kolos Líviát (lakcím: 4400 Nyíregyháza, Kórház u. 26.) választja meg 3 évi időtartamra.

A közgyűlés az egyesület felügyelő bizottság tagjának Nagy Tibort (lakcím: 4400 Nyíregyháza, Huszár sor. 5.) választja meg 3 évi időtartamra.

 

Az E-misszió Egyesület 2021-re vonatkozó mérlege, illetve az egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklet (PK 142) itt érhető el.