Az E-misszió Egyesület 2018 évi éves közgyűlése 2018 május 22-én rendben lezajlott. Az Egyesület alapszabályának megfelelően a közgyűlés döntéseit ezúton közzétesszük honlapunkon is.

1/2018. sz. határozat
A közgyűlés egyhangúlag megválasztotta a közgyűlés levezető elnökének dr. Szigetvári Csabát, jegyzőkönyvvezetőnek Botos István Csabát, szavazatszámlálónak Almássyné Valit és Nagy Tibort. Ezt követően a közgyűlés megkezdi érdemi munkáját.


2. Egyesület gazdasági helyzetének ismertetése.
dr. Szigetvári Csaba bemutatja az egyesület gazdasági helyzetét, mely során elmondja, hogy bevételek 2016-os alakulása: 6 518 000 ft pályázatokból, 16 934 000 ft nem pályázati forrásból érkezett. A közhasznú kiadás 30 968 000 forint volt.
A dokumentum elérhető lesz a honlapon.

2/2018. sz. közgyűlési határozat
Almássyné Vali és Nagy Tibor szavazatszámlálók tájékoztatják a jelenlévőket, hogy az E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület jelenlevő tagjai az egyesület 2017-es évre vonatkozó pénzügyi beszámolóját egyhangúlag elfogadták.

3. Programok 2017-es beszámolói
dr. Szigetvári Csaba felkéri jelenlévő munkatársakat és programvezetőket, hogy az éves beszámoló alapján ismertessék 2017-ben végzett munkájukat. A nem jelenlévő programvezetők munkáját dr. Szigetvári Csaba mutatja be.

3/2018. sz. közgyűlési határozat
Almássyné Vali és Nagy Tibor szavazatszámlálók tájékoztatják a jelenlévőket, hogy az E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület jelenlevő tagjai az egyesület 2017-es évre vonatkozó szakmai beszámolóját egyhangúlag elfogadták.

4. Az Egyesület elnökének megválasztása
dr. Szigetvári Csaba tájékoztatja a jelenlevőket, hogy 3 évre szóló egyesületi elnöki megbízatása lejár. Más elnökjelölt személyére vonatkozóan nem érkezik javaslat. dr. Szigetvári Csaba elvállalja a további képviseletét az Egyesületnek.

4/2018. sz. közgyűlési határozat
Almássyné Vali és Nagy Tibor szavazatszámlálók tájékoztatják a jelenlévőket, hogy az E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület jelenlevő tagjai az egyesület elnökének további 3 évre dr. Szigetvári Csabát egyhangúlag megválasztották.


5. Programtervek következő közgyűlésig
Ilyés Tímea és Cselószki Tamás tájékoztatják a jelenlevőket, hogy a tavaly beadott KEHOP pályázat még nincs elbírálva, illetve a hegyközi tájgazdálkodási program turisztikai iránnyal bővül. Szőke Zsuzsa tájékoztatást nyújt a Csiperke Erdei Iskola és Tábor 2018-as programjairól és erdei óvoda minősítés megszerzéséről. Szigetvári Csaba ismerteti a Sóstói-erdőre és a bokortanyás térségre vonatkozó önkéntes természetvédelmi programterveket. Botos István Csaba és Tömöri László tájékoztatást ad a beadott Zöld Forrás pályázatról. Cselószki Tamás tájékoztatja a jelenlevőket egy lehetséges Baptista Szeretetszolgálat által kiírt pályázatról.

5/2018. sz. közgyűlési határozat
Almássyné Vali és Nagy Tibor szavazatszámlálók tájékoztatják a jelenlévőket, hogy az E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület jelenlevő tagjai az egyesület 2018-as évre vonatkozó előzetes terveket egyhangúlag elfogadták.

Az E-misszió Egyesület 2017-re vonatkozó mérlege, illetve az egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklet (PK 142) EZEN A LINKEN érhető el.