Talán meglepő, de létezik ilyen szóösszetétel. Röviden megfogalmazva olyan pénzintézeteket takar, melyek csak társadalmi szempontból hasznos projekteket finanszíroznak. Az etikus bank a pénzügyi tudatosság magasabb szintjét jelképezi, amikor a felelősen gondolkodó betétesek megválasztják a pénzintézetüket aszerint, hogy annak milyen a társadalmi teljesítménye, hatása.

 

 

 

Etikus bank Olaszországban - egy tanulmányút tapasztalatai

A Süvöltő 2011/02 számából

Talán meglepő, de létezik ilyen szóösszetétel. Röviden megfogalmazva olyan pénzintézeteket takar, melyek csak társadalmi szempontból hasznos projekteket finanszíroznak. Az etikus bank a pénzügyi tudatosság magasabb szintjét jelképezi, amikor a felelősen gondolkodó betétesek megválasztják a pénzintézetüket aszerint, hogy annak milyen a társadalmi teljesítménye, hatása.

Egy ilyen banknál tettünk látogatást Olasz-országban a Tanácsadók a Fenntartható Fejlődésért Egyesület szervezésében, alább a látogatás érdekesebb tanulságait szeretném megosztani az olvasókkal.

Először is érdemes szót ejtenünk arról, milyen szerepet játszhat egy etikus bank a pénzügyi piacon. Egyrészt szemléletformáló tevékenységet végez azáltal, hogy meghatározza az általa elfogadhatónak tartott projektek, témák körét, mint például biotermesztés, az energiahatékonyságot és a megújuló energiaforrások használatát célzó projektek, közösségi kezdeményezések és társadalmi szervezetek projektjei.

Az etikus pénzintézetek ezen túl meghatározhatják azokat az üzletágakat, melyeket kizárnak a hitelezésből. Ilyenek lehetnek a fegyverkereskedelemmel összefüggő üzletek, a géntechnológia, az olajipar, a gyermekmunkát alkalmazó üzletágak és bármilyen más, negatív társadalmi hatású ágazat.

A szemléletformáláson túl meg kell említenünk, hogy a civil kezdeményezésű, társadalmi hasznosságot felmutató projektek általában nehezebben kapnak hitelt, mint a pusztán nyereségérdekelt üzleti javaslatok.

Ez általános, nemzetközi szinten érvényes tapasztalat. Az etikus bankok hitel elbírálói ugyanakkor nemcsak érzékenyek a társadalmi szempontokra, de általában jól is ismerik a civil szervezetek körét és tevékenységeit. Ez bizalmat szül a hiteligénylők iránt, és segíti a hitelek elbírálását, valamint csökkenti a rossz (vissza nem fizetett) hitelek arányát. Egyetlen ilyen pénzintézet is jelentős hatást képes kifejteni egy ország civil életére, ahogyan azt az olasz példából látni fogjuk.

A meglátogatott pénzintézet neve Banca Popolare Etica, székhelye Padovában található. A kezdeményezés 1995-ben indult el, egy szövetkezeti alapú pénzügyi programból. Az első 3 év a szervezés és előkészítés szakasza volt, amikor 3 munkatárs intézte a Banca Etica (BE) alapításának ügyeit, a tagok toborzását. A bank ma, 12 év működés után 35 000 taggal rendelkezik, melyből 5.200 intézményi tag. Az intézményi tagok között vannak egyesületek, alapítványok, vallási szervezetek, regionális és helyi önkormányzatok, a biogazdálkodásban és a megújuló energiák használatának elterjesztésében érdekelt szervezetek, valamint számos olasz takarékszövetkezet.

A bank alapító okirata szerint működésének alapelvei a következők:

 • Átláthatóság;
 • Részvétel;
 • Hatékonyság és ésszerűség;
 • A gazdasági döntések társadalmi hatásainak körültekintő vizsgálata

Az alábbiakban a bank bemutatkozásából a számomra legérdekesebb pontokat emelem ki:

 • Az alapításban 22 szervezet vett részt, ezek mindegyike adott egy önkéntest teljes munkaidőben egy évre a szervezési munkához;
 • Az első évek szervezőmunkájában minden napra találkozók és tárgyalások sora jutott, az elbeszélésből érezhető volt az a hatalmas munka, amit az alapítók véghezvittek;
 • A BE ma is nagyon sok önkéntessel dolgozik, Olaszországban az összes bankszektorban dolgozó alkalmazott 2%-a (!) önkéntesként vesz részt a bank munkájában. A bank tehát önkéntesei által képes olyan kapcsolattartásra és ügyfélismeretre, ami az átlagos pénzintézetek számára elképzelhetetlen;
 • Olaszországban komoly hagyományai vannak az önkéntességnek, a lakosság jelentős része dolgozik munkája mellett civil szervezetek keretei között;
 • A BE a hagyományos bankokkal összehasonlítva sokkal rugalmasabban kezeli a pénzügyi biztosítékok kérdését, sok esetben nem is kér ilyen biztosítékot. Ennek ellenére a rossz hitelek aránya rendkívül alacsony, csupán néhány százalék. Ez a jó hitel visszafizetési teljesítmény nagyrészt annak köszönhető, hogy a bank jól ismeri ügyfeleit, önkéntes munkatársai segítségével nagyon erős hálózati munkát végez, valamint alapos vizsgálatnak veti alá a hitelkérelmezőket;
 • A hitelkérelmezők vizsgálata ügyfélbarát, és nagy hangsúlyt kap az igénylők társadalmi szerepvállalása, valamint ismertsége a szervezet célcsoportjában és földrajzi értelemben vett területén. A hitelelbírálást a pénzügyi szűrő mellett egy 10 kérdésből álló kérdőív segíti, melyet a tagszervezetek töltetnek ki az igénylővel és amelyben fontos szerepet kap egyebek között a társadalmi aktivitás, a hálózatokban való részvétel, a környezeti teljesítmény, az átláthatóság és az önkéntes munka aránya;
 • A bank jelenleg 670 millió Euro betétállománnyal és 650 millió Euro hitelkihelyezéssel rendelkezik és 100.000  társadalmilag hasznos munkahely kialakításához nyújtott segítséget;
 • A honlapon minden projekt megtalálható a finanszírozás részleteivel együtt;
 • A hálózat ma is 10-20%-kal nő évente, és a banki szektorban egyedülálló módon a válság alatt is növekedett a betétállománya. Ez a bank vezetője szerint annak köszönhető, hogy az emberek a válság alatt különösen megbíznak ebben az átlátható módon, hálózatos formában működő, sok civil szervezetet tömörítő etikus pénzintézetben;
 • A szervezet közgyűlésében minden tag 1 szavazattal rendelkezik, függetlenül attól, hogy egy város önkormányzatáról, egy nagy egyházi szervezetről, vagy magán-emberről van szó;
 • A BE fontos hálózatépítési szerepet tölt be a civil társadalomban, működése közben folyamatosan egyensúlyoz a banki, pénz-ügyi szabályok és a civil szektor szükségletei között;
 • A bank székhelye nem bankfiók, a banki tevékenység főleg a virtuális térben zajlik. Az iroda sokkal inkább hasonlít egy civil szervezet irodájára, mint egy bank köz-pontjára. Egy-egy nagyobb irodában 5-6 fiatal dolgozik, a felső szinteken régi, rusztikus fagerendázat látszik. A több régi épület összekapcsolásából született épület-együttes tetőteraszokkal rendelkezik, melyeken photovoltaikus elemek adnak árnyékot és áramot, az új épületrész pedig természetesen alacsony energiaigényű.

A Banca Popolare Eticaban nyitott, lelkes és szorgalmas emberekkel találkoztunk. A szervezet története azt támasztja alá, hogy egy ilyen pénzintézet létrehozása hazánkban is éveken át tartó áldozatos munkával lehetséges, az etikus bank társadalmi beágyazottsága pedig valószínűleg nagyarányú önkéntes munkával érhető el.

Cselószki Tamás

 


Örömmel fogadjuk adója 1%-át 2012-ben is természetvédelmi kampányainkra és szemléletformáló tevékenységeinkre!

Adószámunk: 19214555-2-15

Köszönjük segítségét!