Nyíregyháza számos természeti értékkel büszkélkedhet. Azaz büszkélkedhetne, ha megfelelő eszközökkel biztosítanánk ezek védelmét, és felismernénk a bennük rejlő lehetőségeket. A helyi jelentőségű természetvédelmi területek létrehozása fontos eszköz a természeti örökség megőrzéséhez.

 

 


Világszerte tapasztalható a természeti értékek pusztulása. Sajnos Nyíregyházán is az a tendencia, hogy az egykor oly gazdag élővilág rendre áldozatul esik a rövid távú érdekeknek. Kevesen ismerik fel, hogy a természeti kincsek megőrzése a jövőbe irányuló befektetés, egyfajta fejlesztési irány, ami hosszabb távon elengedhetetlen a lakosság testi-lelki egészségéhez és anyagi jólétéhez.

 

 

A helyi közösség sokat tehet azért, hogy helyesen gazdálkodjék pótolhatatlan természeti örökségével. Egyik ilyen lehetőség az értékes természeti területek védetté nyilvánítása. A hazai jogszabályok lehetőséget adnak arra, hogy a települési önkormányzat illetékességi területén Természetvédelmi Területeket hozzon létre. Egyesületünk hosszú idő óta szorgalmazza és szakmai munkájával támogatja a legértékesebb nyíregyházi természeti területek védetté nyilvánítását.

Az Igrice-mocsarat – amely a város első, és máig egyetlen külterületi helyi jelentőségű Természetvédelmi Területe – Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 1992-ben az E-misszió Egyesület kezdeményezésére nyilvánította védetté.

További előkészítő munkánk eredményeként a Városfejlesztési Iroda - a városi Környezetvédelmi Programban meghatározott prioritásokkal és feladatokkal összhangban 2003-ban megrendelte a védetté nyilvánítás szakmai koncepciójának kidolgozását. Több körös egyeztetés után az Egyesületünk által javasolt – a tájegységre jellemző természeti értékeket jól reprezentáló, megfelelő állapotú és nagyságú, tájképileg értékes, védett fajoknak otthont adó – 40 védelemre érdemes terület közül 2008-ban végül 4 helyen indult meg a védetté nyilvánítás hivatalos eljárása:

  1. Sóstói-erdő (398,6 ha)
  2. Kis-Teleki-rét (138,8 ha)
  3. Kis-Igrice – az Igrice mocsár bővítése – (27,8 ha)
  4. Oláh-rét (96,9 ha)

A fenti területek közül az Oláh-rétet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009 június 29-én védetté nyilvánította. A továbbik aktuális eseményekről híreinkben számolunk be.

További információk a területekről

Oláh-rét

Az Oláh-rét a Nyírségben egyre ritkább lápi, réti, és mocsári életközösségek: kaszálórétek, nádasok, magassásrétek, kékperjés láprétek, hagyásfás legelők egyik maradványa. A horgászok által is kedvelt, harmonikus tájképet nyújtó területen, a császárszállási hétvégi telkek szomszédságában a mai napig a hagyományos életformát idézik a legelésző birkák.

A változatos területen számos védett és fokozottan védett madárfaj: fülemüle, cserregő nádiposzáta, nádirigó, nádi tücsökmadár, zöld küllő, bíbic, barna rétihéja, egerészölyv, nagy kócsag, bakcsó fordul elő. A vizekben a mára igen megritkult mocsári teknős mellett sok kétéltűvel (békkal, gőtékkel), és vízisiklóval is találkozhatunk.

A színpompás réteken számos védett növényfaj is otthont talál. A Kárpát-medencében bennszülött pompás kosbor (Orchis laxiflora subsp. elegans) több ezres tömege május végén virágzik. Sok százas tömegben fordul elő másik bennszülött fajunk, a kisfészkű aszat (Cirsium brachycephalum). Mellettük a lápos területekre jellemző buglyos szegfű (Dianthus superbus) és csermelyaszat (Cirsium rivulare) előfordulása kiemelendő.

 

Az Oláh-rét természetvédelmi terület szabadon látogatható, azonban vegyük figyelembe azt, hogy a réteken, legelőkön, nádasokban gazdálkodás folyik. Taposásunkkal ne tegyük tönkre a szénatermést, gépkocsival semmiképpen ne hajtsunk le az utakról! A természeti értékeket a területen haladó utakon, csatornatöltéseken sétálva is élvezhetjük. Ha kirándulásra indulunk, arra is ügyeljünk, hogy a keletkező hulladékot vigyük magunkkal az első hulladékgyűjtőig. A területen csendben, kisebb csoportokban közlekedjünk: így a természetben élő állatokat sem zavarjuk, s mi is jobban meg tudjuk figyelni őket.

A területet közútról a 4-es főút Nyíregyháza-Újfehértó közötti szakaszáról lehet megközelíteni. Északi oldalról a 264-es kilométernél lehet behajtani Császárszállás irányába, déli oldalon - Nyíregyháza felől - a 263 kilométer előtt 100 méterrel egy földút vezet be jobb oldalon a természetvédelmi területre. Tömegközlekedéssel a 3-as és a H31-es autóbusszal közelíthetjük meg az Oláh-rétet. Ebben az esetben a víztározók mellett haladva hosszabb sétával jutunk a területre. Érdemes kerékpárral is nekivágnunk: Rozsrét felől jó állapotú földutakon kerekezhetünk.

További információkért keresse munkatársainkat!

 

Kisteleki-rét

A Kisteleki-rét Oros és Nyírpazony között található egykori nagy kiterjedésű tó és mocsár maradványa. Északi részén az év egészében vízzel borított nádasok és sásosok találhatók gazdag madárvilággal, amiből kiemelendő a fokozottan védett haris előfordulása, de jellemző még a nagy kócsag, bölömbika, bakcsó, illetve a védett bíbic, barna rétihéja, szürke gém is.

A déli oldalon nagy kiterjedésű kaszálórétek találhatók, részben szikes, részben lápos jelleggel. Tavasszal kiemelkedő tájképi értékét fokozza a rengeteg vadvirág: boglárkák, gólyahír, kakukktorma, stb. Nyár végétől az őszi vérfű, sziki őszirózsa a legfeltűnőbb fajok. Sajátos élőhelyeggyüttest jelentenek a tájképi szempontból is jelentős rekettyés-füzes-nyaras fa és cserjecsoportok.

A területen több védett növényfaj is előfordul. Ezres nagyságrendű állományban fordul elő a gyepekben a Kárpát-medencében benszülött orchideafaj, a pompás kosbor (Orchis laxiflora subsp. elegans). A szintén benszülött kisfészkű aszat (Cirsium brachycephalum) kisebb állományai a mocsarak és rétek átmeneti zónájában jellemző. Szerényebb megjelenésű, de ezres nagyságrendben található védett faj az egypelyvás csetkáka (Eleocharis uniglumis).

 

 

Kis-Igrice

Az Igrice-mocsár Természetvédelmi Terület 1992 óta Nyíregyháza egyik büszkesége. A környék fokozódó beépítése jelentős terhelést jelent az itteni élővilágnak, ezért a tőle északra elhelyezkedő kisebb vizes élőhely a „Kis-Igrice” védetté nyilvánítása fontos természetvédelmi feladat. A Kis-Igrice olyan vizes, mocsaras, részben szikes élőhelyek együttese, amelyek szervesen kapcsolódnak az Igrice-mocsárhoz, azzal egy vízrendszert alkotnak. A nádasok védett madárfajai a szürke gém, bakcsó, nagy kócsag. A védett növényfajok közül a Kárpát-medencében bennszülött, nemzetközi egyezmények által is védett kisfészkű aszatnak (Cirsium brachycephalum) ismert pár száz töves állománya.

 

 

 

Sóstói-erdő

A Sóstói-erdő Nyíregyháza legkiemelkedőbb természeti értéke. Részletes tudnivalókat a területről itt találhat.