2011-ben munkatársaink ellátják az Oláh-rét Természetvédelmi Terület kezelői feladatait, és tovább dolgoznak három nyíregyházi terület védetté nyilvánításán. Folytatjuk természetvédelmi tevékenységeinket a Sóstói-erdőben, és egyes nyírségi lápterületek kezelői feladatait is ellátjuk. Emellett nagy erőkkel megkezdtük a  Nyíregyháza környéki bokortanyás térség természeti értékeinek feltárását.

Természetvédelmi tevékenységek a Sóstói-erdőben

Sóstói-erdőben évek óta folyamatosan gyűjtjük a természeti értékekre vonatkozó adatokat. Terepi munkáink során évről évre figyelemmel kísérjük az erdő állapotát, a védett és veszélyeztetett növényfajok elterjedési és állományadatait rendszeresen felmérjük és pontosítjuk. Folyamatos kapcsolatban állunk az erdő nagy részét kezelő Nyírerdő Zrt Nyíregyházi Erdészetével, így igyekszünk érvényesíteni a természetvédelmi szempontokat az erdőgazdálkodási tevékenységek során.

2011-ben új kezdeményezést indítottunk a Sóstói-erdőben: Erdőpásztor programunk lényege, hogy az erdőt szerető, azért tenni akaró lakosok "örökbe fogadhatják" a Sóstói-erdő egy-egy részletét, ahová rendszeresen kijárnak összeszedni a szemetet, valamint - az Egyesületünk által összeállított segédanyag segítségével megfigyelik az élővilágot. Emellett idén is tovább folynak közös önkéntes akcióink (fészekodú-telep fenntartása, csillagvirág-számlálás, lepkék éjszakája, denevérodú-készítés, szemétszedés, stb.). További részletek: http://www.sostoierdo.hu/


Védetté nyilvánítás és természetvédelmi kezelés Nyíregyházán

Hosszas előkészítő munka után 2008-ban – Nyíregyháza Megyei Jogú Város megbízásából – Egyesületünk elkezdte négy, természeti értékekben gazdag nyíregyházi terület védetté nyilvánításának előkészítését. A négy terület közül az Oláh-rét esetében a védetté nyilvánítás 2009-ben megtörtént.

A Sóstói-erdő, a Kisteleki-rét, és a Kis-Igrice területek védetté nyilvánításával kapcsolatos aktualitásokról híreinkben  számolunk be. További részletek a védetté nyilvánítandó területekről itt olvashatók.

Az Oláh-rét Természetvédelmi Területen Egyesületünk látja a természetvédelmi kezelői feladatokat. Ennek részeként rendszeresen bejárjuk a területet, és amennyiben a természeti értékeket veszélyeztető jelenségeket tapasztalunk, akkor erre felhívjuk a természetvédelmi hatóság figyelmét, és lehetőség szerint utánajárunk az ügynek. Emellett igyekszünk kapcsolatot tartani a terület tulajdonosaival és az ott gazdálkodókkal. A kezelői feladatokhoz tartozik, hogy évi rendszerességgel felmérjük a védett fajok állományait, és terepi természetismereti foglalkozásokat tartunk iskolások számára.


Természetvédelmi felmérés és szemléletformálás a Bokortanyák világában

Egyesületünk tanya programja keretében már évek óta jelen vagyunk a nyíregyházi bokortanyák világában. A sajátos, hazánkban egyedülálló szerkezetű tanyavidék számos jelentős természeti értéket (szikes tavak, lápok, üde rétek és legelők, homokpuszták, kunhalmok) rejt magában, és a gazdálkodás megőrizte hagyományos, kisparcellás jellegét. A környék több mint száz természeti területének felmérését 2010-ben kezdtük meg, s idén fejezzük be. Az eredményekről szemléletformáló kiadványt és természetjárásra csábító térképet készítünk.
Terepi felméréseinkről terepblogunkban fogunk beszámolni.


Nyírségi lápterületek kezelése
Korábbi LIFE programunk 4 éve (2003-2006) során 255 hektárnyi, természetvédelmi szempontból igen értékes terület (lápok és azok környezete) került megvásárlására, majd 2007-ben hazai forrásokból újabb 55 hektárt sikerült megvenni. A természetvédelmi tulajdonba került, összesen 309 hektár földterületből 259 hektárt jelenleg a Hortobágyi Nemzeti Park Igzagatóság kezel, 50 hektár pedig a Liget Természetvédelmi Közalapítvány tulajdonában van. Utóbbi területeken a kezelési feladatokat Egyesületünk koordinálja. Az Apagy, Bátorliget, Biri, Fülöp, Nyírábrány, Terem településeken elhelyezkedő földeken helyi gazdák bevonásával szervezzük meg a természetvédelmi igényeknek megfelelő kezelést (elsősorban legeltetés, kaszálás). Élőhelyrekonstrukciós törekvéseink keretében ezeken a területeken mintegy 10 hektárnyi szántóterületet sikerült legelővé alakítani. További 2 hektárnyi, értékes lápterület szomszédságában levő szántón történt a középtávú visszagyepesedést elősegítő lucernatelepítés. A Liget Természetvédelmi Közalapítvány tulajdonában levő földrészletek közül négy helyrajzi számot nyilvánított a természetvédelmi hatóság országos jelentőségű védett (ex lege láp) területté.

A gyepek folyamatos kezelése mellett terveink között szerepelnek a maradék szántóterületek erdősítése, gyepesítése is.