Szakmai előzmények és háttér

A projekt szakmai előzményének tekinthetjük azt a sokéves folyamatot, amely a Tisza mentén, a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése c. nemzeti programhoz kapcsolódóan a tájgazdálkodás kidolgozását célozta. A projekt finanszírozását biztosító támogatási konstrukció is a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése (VTT) komplex árvízvédelmi, terület-és vidékfejlesztési program keretében került kiírásra 2010-ben.

A VTT keretében tervezett tájgazdálkodási elképzelések fogadtatása vegyes volt a gazdálkodók körében. A VTT keretében eddig elkészült egyetlen jelentősebb méretű tájgazdálkodási mintaterület (1 700 ha) a cigándi árapasztó tározóhoz kapcsolódik. A terület vízrendszere és vízkormányzó műtárgyai 2008-ban átadásra kerültek, ám azóta tájgazdálkodási üzemrend keretében nincsenek használatban, ami mutatja, hogy a tájgazdálkodást hazánkban még nem sikerült elfogadtatni a területhasználókkal. Ennek okai a megfelelően ösztönző és kiszámítható támogatási rendszer hiánya, valamint az egyeztetések elmaradása a területileg érintett gazdálkodókkal. Ma a mezőgazdaság támogatásorientált, így nem elvárható, hogy bármelyik gazdálkodó a tájgazdálkodásra való átállást annak természeti-társadalmi hasznossága miatt vállalja. Mindezek alapján leszögezhetjük: a tájgazdálkodás sikere, azaz egyebek között a jelen projektben tervezett beruházás gazdálkodói elfogadása és az együttműködés nem csupán egy-egy önállóan megvalósított projekten múlik. A siker talán legfontosabb feltétele a méltányos és kiszámítható tájgazdálkodási kifizetési rendszert.

A bodrogközi tájgazdálkodási tervezés egyik fontos tanulsága volt, hogy a fent leírt gazdasági/támogatási rendszer mellett a tájgazdálkodás nem vezethető be nagyobb, öblözeti szintű területen. A projekt műszaki tartalma ezért egy lényegesen kisebb rész-öblözetre terjed ki, melyen a tájgazdálkodásnak megfelelő tájhasználat bemutatható.

 

A koncepció kidolgozása és a pályázat

A korábbi tájgazdálkodási tervek és szakmai tanulmányok, valamint a KEOP 7.2.1.3 pályázati konstrukció pályázati felhívása alapján az E-misszió Egyesület munkatársai és együttműködő szakemberek kidolgoztak egy kisebb mintaterületre vonatkozó, vízvisszatartáson alapuló koncepciót. Ebből a koncepcióból született meg 2011 februárjában egy pályázati anyag, mely fél év múlva, 2011 őszén nyert támogatást.

A projekt területen található olyan gazdálkodó, aki teljes mértékben egyetért a projekt céljaival és műszaki tartalmával, sőt saját területén kísérletezik vízvisszatartással és a táj tagolásával.

 

A projekt előkészítő szakasz (2011 - 2012)

A pályázati konstrukció kétfordulós megvalósítást határozott meg, így az első körös pályázat a projekt előkészítéséről szólt. Ennek keretében készültek el a szakmai koncepció hatásvizsgálatai, a tájgazdálkodási tanulmány, valamint a vízjogi létesítési engedélyes terv. Az előkészítő szakaszt is kíséri tájékoztatási munkarész gazdafórumokkal, kiadvánnyal és honlap felületekkel.

 

A projekt megvalósítás szakasza (2014 – 2015)

Az előkészítő szakasz eredményeként 2013 februárjában beadásra került a 2. körös pályázat, annak elbírálása 2013 szeptemberében, az előkészítő szakasz zárásáhor közeledve még elbírálás alatt van . A pályázat kedvező elbírálása esetén 2014-ben elindulhatnak a kivitelezés előkészületei. A vízrendszer és a tájtagolás kiépítése várhatóan 2015-ben fejeződik be.