Tartalomjegyzék

SÜVÖLTŐ – környezetvédelmi folyóirat

A kiadvány múltja

Az E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület 1993 őszén kezdte meg a Süvöltő című környezetvédelmi folyóirat kiadását. Lapunk nagy hiányt pótol, hiszen a helyi (Nyíregyháza és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) témák mellett általánosan megpróbálja felölelni a környezet- és természetvédelem nagy részét, fontosabb témáink: természeti értékeink, globális problémák, energia és környezet, környezeti nevelés, természetjárás, hulladék, állatvédelem, állampolgári szerepvállalás a környezetvédelemben.

Célunk a szemléletformálás

Folyóiratunk megjelentetésével célunk a környezeti nevelés, lakossági szemléletformálás, a civil társadalom élénkítése, információátadás, pedagógusok gyakorlati munkájának segítése a fenti témákban.

A Süvöltő átfogó és több szemszögből megvilágított témaköröket dolgoz fel, illetve mutat be, elősegítve a lakosság eligazodását a természet- és környezetvédelem, ökológiai fogyasztóvédelem területén. A lapban közölt írások nemcsak gyakorlati tanácsokkal szolgálnak a környezettudatos magatartás betartásához, hanem rávilágítanak számos összefüggésre a hétköznapi élet és a körülöttünk létező élővilág állapota között. Az összefüggések felismerése pedig elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy az ember tudatosan figyeljen a hétköznapok során a környezet állapotát javító vagy romboló tevékenységeire, és a helyes utat választhassa.

A süvöltő mindenkié

Az adott területeken dolgozó tanároknak, magánszemélyeknek és intézményeknek is van lehetőségük megjelenni lapunk hasábjain. A lap nem csak tudományos, szakmai cikkeket, hanem ismeretterjesztő anyagokat kínál, nem célunk elmélyedni egy konkrét szakterületben, inkább széleskörű információt kívánunk nyújtani. Szeretnénk rávilágítani összefüggésekre, rátekinteni arra, ami a mindennapi hírek mögött van. A folyóirat minden korosztálynak egyaránt szól, mindenki megtalálhatja benne az érdeklődési körének megfelelő írásokat. A lap arculatának kialakításában több szempontot vettünk figyelembe. Fontos többek között a közérthetőség, a színes témaválasztás, valamint a gyakorlatiasság és „környezetvédelmi filozófia” ötvözete. A fenti kritériumoknak köszönhetően mondanivalónkkal rendkívül széles réteget érünk el, a fiatal és idősebb korosztály egyaránt azonosulni tud a lap szellemiségével.

Szeretnénk, ha a lapot tagjainkkal és az olvasókkal közösen szerkeszthetnénk, lehetőséget adva mindenkinek, hogy a lapban közölhesse a Süvöltő szellemiségéhez igazodó írásait, teret engedve ezzel az egymástól eltérő vélemények megvitatásának. Egyesületünk számára fontos az aktív kapcsolat a magazin olvasóival, ezért szeretnénk, ha jövőben többen jeleznének vissza ötleteikkel és gondolataikkal.

A Süvöltő terjesztése

A széleskörű terjesztés nemcsak a városokra, hanem a kisebb- nagyobb települések iskoláira, könyvtáraira, egyaránt kiterjed. Az Egyesületünk elérhetőségein, rendezvényeinken és a Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatán keresztül országosan beszerezhető. Egyesületünk honlapjáról - www.e-misszio.hu – „részletekben” letölthető.

Kiadványunk évente 6 alkalommal - 2 havonta - jelenik meg, 20 oldal terjedelemben, 500-1500 példányban környezetbarát újra-papírra nyomva, A/4–es  formátumban.