Az eddig eltelt több mint 20 év során folyamatos, hiánypótló természetvédelmi feltárómunkát végeztünk Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén. Ennek eredményeként több száz terület természeti értékeiről készítettünk leírást, több tízezer hektárról részletes élőhelytérképet. Védett növény és állatfajok számtalan, eddig nem ismert állományát és élőhelyét fedeztük fel.

 

 

Néhány faj állományát és terület állapotát törekedtünk évenkénti vizsgálatokkal nyomon követni a tendenciák megállapítása, valamint a védelmi intézkedések jobb kivitelezhetősége érdekében. Adataink igen nagy segítséget jelentenek a természetvédelmi hatóság, a természetvédelmi kezelő, a kulturális örökségvédő, valamint egyéb szervek munkájában is.

Kezdeményeztük és közreműködtünk sok terület és egyedi érték védetté nyilvánításában, illetve a Natura 2000 hálózatba való felvételében.

 

 

Több környezetvédelmi program, hatástanulmány, regionális projektterv természetvédelmi és agrár részeinek kidolgozásában, véleményezésében is közreműködtünk. Különálló tájtörténeti tanulmányok keretében vizsgáltuk nyírségi és beregi területek tájhasznosításának néhány évszázadra visszanyúló változásait is.

Szemléletformálási célból a természeti értékek és folyamatok, valamint az érdekükben végzett munkáink megismertetésére több színes kiadványt is megjelentettünk. Tevékenységeinkről hírt adunk a médiában, valamint megpróbáljuk a lakosságot is bevonni a gyakorlati munkáinkba. Igyekszünk eljárni „mindennapos” lakossági problémák (pl. városi fakivágások, sérült madarak mentése) megoldásában is.

 


 

Legnagyobb szabású projektünk keretében európai uniós (LIFE) támogatással partnereinkkel együtt 11 nyírségi lápterület (a fokozottan védett réti angyalgyökér) védelmében megvásároltunk 310 hektár földterületet, valamint természetvédelmi kezelési tervek készítését, őrzést, monitoringot, társadalmi kommunikációt, élőhelyrekonstrukciót és kezeléseket (gyepesítés, erdősítés, vízvisszatartás, kaszáltatás, cserjeirtás) végeztünk. A 2002-2007 között lezajlott program eredményeként számottevően javult ezeknek az igen sérülékeny természeti rendszereknek a védelmi lehetősége.

 

 

Az Egyesület fennállása óta eltelt több mint 20 év során több főállású alkalmazottal, számtalan önkéntessel, szakmailag és infrastrukturálisan folyamatosan fejlődve, viszonylag széles eszköztárral dolgoztunk. Munkánk során kapcsolataink más szervekkel erősödtek és mélyültek. A jövőben is hasonló módon kívánunk cselekedni a természeti értékek megóvása érdekében, hiszen a negatív tendenciák miatt a földi létünk alapját adó természeti erőforrások jelenleg is egyre csak pusztulnak, és a veszélyeztető tényezők száma is gyarapszik.