Tartalomjegyzék

Egyesületünk évek óta foglalkozik az iskoláskorú gyerekek környezettudatos szemléletének formálásával. Az elmúlt években számtalan alkalommal tartottunk iskolai előadásokat, vetélkedőket, témanapokat az Észak-Alföldi régió iskoláiban. Az iskolai foglalkozásaink témái a hulladékproblémák, a környezetvédelmi problémák, a fenntarthatóság, valamint hazánk állat- és növényvilágának megismerésére irányulnak.

A program kezdetén több szempontot figyelembe véve választottuk ki azt az iskolát, mely a foglalkozásnak helyet adott. Választásunk a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Ibrány község általános iskolájára esett, melyet többek között az is indokolt, hogy az iskola tanulói ritkán részesülnek hasonló programokban. Egyesületünk részéről öten vettünk részt a programon, melyet közösen szerveztünk koordináltunk és valósítottuk meg.

 

A témanapot úgy állítottuk össze, hogy a diákok minél szélesebb körben ismerkedjenek meg a mindenkit érintő hulladékproblémákkal, valamint a megelőzés lehetőségével. Igyekeztünk változatos, színes programot összeállítani, mely kicsiknek és nagyoknak egyaránt érthető és érdekes. Három fő vonala volt a programnak, egy előadás, egy kilenc pontból álló vetélkedő és a tavalyi években használt Nullahulladékos kiállítási anyag.

Az előadással egybekötött vetítés során a gyerekeket bevonva ismerkedtünk meg a hulladékproblémákkal és azok megoldási lehetőségeivel. A gyerekek figyelmét felhívtuk a megelőzésre, komposztálásra, az újrahasználat és az újrahasznosítás különbségére, ezeknek a prioritására.

A napot egy vetélkedővel zártuk, mely során kilenc állomásponton kellet feladatokat megoldani a gyerekeknek. Az előre meghirdetett vetélkedőre a felső tagozatos diákok 5-6 fős csapatokkal nevezhettek. Összesen 13 csapat 68 tanulója vett részt a versenyen, mely során az iskola 5 tanára is segítségünkre volt. A vetélkedő nagyjából két órát ölelt fel, mely során hulladékos TOTÓ-t, keresztrejtvényt kellett megoldania a diákoknak, de volt ahol anagrammákat, vagy a hulladékokhoz kapcsolódó versikéket kellet megfejteniük. A legsikeresebbek az interaktív játékok voltak, mint a Kompomata, illetve a szelektív hulladékgyűjtős játék. Természetesen a vetélkedő végeztével a jutalmazás sem maradt el. A résztvevők kerékpáros felszereléseket, társasjátékot, matricákat és kiadványokat kaptak.

A Nulla Hulladék program során mindamellett, hogy a gyerekek és pedagógusaik jól érezték magukat számos új információhoz jutottak, melyek jól alkalmazhatóak a mindennapok során.

A feladatok kiértékelése során a leginkább szembetűnő az volt – mindamellett hogy nagyon tájékozódottak voltak a gyerekek -, hogy az újrahasznosítást és az újrahasználatot vagy nagyon keverik, vagy teljesen ugyan azt értik rajta. Feltűnt, hogy a szelektív gyűjtést teljesen normális hulladék-megelőzési lehetőségnek vélték. A kiállítás sokat segített a 9. feladat megoldásában, többen használták fel a kiállítás adta ötleteket. Mégha sokszor szó szerint is írták le azt amit olvastak, úgy gondoljuk, hogy látva leírva, a kiértékelők által a bizonytalanságokra rá-rá kérdezve, ismételve, többet tanulhattak így összekapcsolva egy feladattal a kiállításból, mintha csak egy eleme lett volna az a rendezvénynek.

Ibrányi rendezvényünk időpontja: 2013.02.21.

 

A program a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával valósult meg.

 


A kilenc feladatról egy kicsit bővebben:

 

1. Mit látsz a képen?

Fotókon különféle komposztálható anyagokat és csomagolás típusokat mutattunk a gyerekeknek. Mindegyikről 3-3 kép készült: közeli, távolabbi, távoli nézetből. Először mindig a legközelebbi nézet fotóját mutattuk a gyerekeknek s ez alapján kellett kitalálniuk, milyen növényről, anyagról van szó. Ha a legkisebb részletet bemutató kép alapján nem sikerült megtalálni a helyes megoldást, megmutattuk a következő képet, amin több részlet volt látható. Természetesen, aki a legkisebb részletekből kitalálta mi látható a képen az több pontot kapott.

2. Hulladékos TOTÓ

A feladatsor 11 kérdésére kellett válaszolniuk, melyben szó esett többek között a szelektívgyűjtésről, újrahasznosításról és használatról, veszélyes hulladékokról, csomagolásokról.

A helyes megfejtő a kérdések során bejelölt helyes válaszok kezdőbetűiből egy hulladékgazdálkodással kapcsolatos szót kaptak. Így azt saját maguk ellenőrizhették, javíthatták ki.

3. Ökologók

Különböző csomagoláson fellelhető környezetvédelmi logót címkét helyeztünk ki, melyeket párosítaniuk

4. Szelektív gyűjtés

A diákok feladata az volt, hogy a képen látottak (pl.: étolaj, tojáshéj, papír zsebkendő, kávézacc, tea filter, Pet-palack stb.) közül mi melyik szelektív gyűjtőbe kerül, majd magyarázzák meg választásukat.

5. Keresztrejtvény

Egy klasszikus sorkeresztrejtvény egy oszlopába, hulladék-megelőzéssel kapcsolatos kulcsszó jött ki helyes megoldásként. A megfejtendő sorok egy-egy mondat hiányzó szavát rejtették, mint pl.:

  • A …………….. dobozt, mely valójában egy újrahasznosításra nem kerülő hulladék, 3 féle anyagból (fém, műanyag, papír) állítják elő.
  • Az asztalos munka során keletkező ……………., jól hasznosítható a kerti komposztálóban.
  • A jól kimosott, fertőtlenített üvegcsomagolás, ismét …………………….

6. Kompomata

Egy stilizált, kartonból készült színes „játék-gép”, belsejében egy ember ül, aki a KOMPOMATA ablakán át kérdéseket tesz fel a gyerekeknek, melyekre A, B, C válasz lehetőségek közül kell választ adni. A játékos - attól függően, hogy melyik választ tartja helyesnek - A, B vagy C jelzésű ablakon bedugja a kezét a „gépbe". Ha rossz a válasz a KOMPOMATA gyengéden a kezére üt; jó válasz esetén viszont egy gesztenyét tesz a válaszadó kezébe.  A csapatok gesztenyénként 2-2 pontot kaphattak.

7. Anagramma

Az anagramma a szójátékok egyik fajtája, melyben értelmes szavak, vagy mondatok betűinek sorrendjét úgy változtatjuk meg, hogy az eredmény szintén értelmes szó, vagy mondta legyen. Segítségül egy példát írunk: áhít azsúr sajnos = újrahasznosítás

8. Hull a strófa

8 kis költemény egy-egy hulladékkal kapcsolatos fogalmat rejtett. Mint pl.:

Drága, drága csomagolás,

Megkreálni nagy pazarlás.

Bauxit és vörös iszap,

Talajszenny, mit a Föld tőlem kap.

…………………………

 

Megfejtés: Aluminiumos doboz

9. Hulladékcsökkentés a mindennapokban

Arra kértük a csapatokat, hogy írjanak össze minél több ötletet arra vonatkozóan, hogy hogyan tudnák az iskolában és otthon csökkenteni a hulladék mennyiségét. Minden jó ötlet 1 pontot ért.

Az ötletekből a legjobbakat kiválogattuk és plakátot készítettünk belőlük, melyet több példányba, A/2-es méretbe kinyomtatva helyeztek ki az iskolában.