Hulladékgazdálkodási szemléletformálás Kárpátalján

Évek óta tapasztaljuk, hogy folyóinkon szeméthegyek érkeznek, az áradások alkalmával.

Az EGT & Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott, Az E-misszió Természetvédelmi-és Környezetvédelmi Egyesület, valamint a Natura Turisztikai Szövetség által elnyert. „Hulladékgazdálkodási szemléletformálás Kárpátalján” című programmal új frontot nyitunk a Tisza és a Kárpátaljai területek környezetvédelmének érdekében.

Az elnyert pályázat, lehetőséget nyújt Kárpátalja lakosságának széleskörű, környezeti szemléletének formálása. Kérdőívek segítik felmérni, a lakosság igényeit, környezeti tudatosságát. Hulladékos szemléletformáló kiadványok készülnek, több száz példányban ukrán és magyar nyelven. Iskolai előadások, tanárképzés, nyári tábor, alkalmával készítjük fel a diákokat és a tanárokat, a környezettudatos életmódra. Egy Ökofesztivál alkalmával, a lakosság más rétegeit is bevonjuk a programba.

A program részletei:

Nyitókonferencia:

 Az érintettek tájékozódjanak a projekt részleteiről, valamint az írott és elektronikus sajtó hírt adjon a projektről

 

Lakossági lekérdezés:

 A kárpátaljai lakosság környezettudatosságának felmérése, különösen a hulladékokkal kapcsolatban. 200 fő megkérdezése egy kérdőív alapján.

Iskolai előadások:

 Kárpátaljai települések iskoláiban, hulladékos szemléletformáló előadások tartása a diákoknak. Cél a környezettudatos szemlélet kialakítása, 100 előadás megtartása az iskolákban.

Nagy hangsúlyt fektetve a hulladék megelőzésre.

Kerekasztal beszélgetés:

A kerekasztal beszélgetéseken több szervezet, civilek, önkormányzatok, lakosság, szakemberek vitatják meg a legfontosabb hulladékokkal kapcsolatos kérdéseket, megoldási javaslatokat beszélnek meg. Ezzel közelednek az egyes szférák érdekei

Nyári környezetvédelmi tábor:

A táborban résztvevő kárpátaljai fiatalok megtanulhatják és gyakorolhatják azokat a környezetvédelmi tevékenységeket (hulladékmegelőzés, újrahasználat, újrahasznosítás, energia és víztakarékosság) amelyeket egyénileg saját lakókörnyezetében is elvégezhetnek. Az egy hetes tábor alkalmával lesz idő ezen technikák megismerésére és gyakorlására a táj természeti és kulturális értékeinek megtekintésére, valamint az ismerkedésre és a játékra is. A gyerekek hazatérve társaik, szüleik között is elterjesztik remélhetőleg a táborban tanultakat.

Tanárképzés:

A Kárpátaljai pedagógusok felkészülhetnek a korszerű hulladékgazdálkodási ismeretek átadására, a hatékony szemléltetési módszerek bemutatására. A tanárok a továbbképzésen a hulladékok témájában teljes körű tájékoztatást kapnak. A tanárképzésen, a fentieken túl oktató csomagot adunk át, amely a szemléltetés segítségével megkönnyíti majd a hulladékos szemléletformálással kapcsolatos ismeretek átadását.

Terepgyakolat: A résztvevő tanárok képet kapnak, arról, hogyan történik egy környezetvédelmi táborban a gyerekek nevelése, szemléletformálása. Bemutatjuk, hogyan lehet alkalmazni a tankönyvekben leírtakat a természetben, hogyan lehet játékosan rávilágítani a természet összefüggéseire. Elsajátíthatják a különböző környezeti nevelési módszereket, technikákat, amiket tanórán vagy tanórán kívül alkalmazni tudnak a diákok körében, át tudják azt adni a tanulóknak.

Ökoszigetek, szelektív gyűjtők, veszélyeshulladék gyűjtők beszerzése:

Színes szelektívgyűjtőket vásárolunk, és helyezünk ki, 3 kárpátaljai településen, a helyi önkormányzattal együttműködve. 10 db veszélyes hulladékgyűjtőt vásárolunk és adunk át az önkormányzatoknak, Így megfelelő helyre kerülnek az egyes hulladékfajták.

Ökofesztivál:

A fesztivál keretében  2 napos ökológia fesztiválon szemléltetjük a hulladékok lebomlásának idejét, előadásokat tartunk a klímaváltozás káros hatásairól, előadásokat szervezünk a környezettudatos gondolkodásról, életmódról. Kiállítunk „újrahasznosítható energiaforrások” standot, ahol az érdeklődők megismerkedhetnek a nap-, szél-, földenergia hasznosítására alkalmas eszközökkel. A további kiállítások témái: természetbarát termékek (bio borok, bio sütemények, biokenyerek és biogyümőlcsök), vesszőből font termékek( fajátékok, faékszerek, fadísztárgyak, bútorok) a 100%-os gyümölcslevek (előállításuk, hasznosságuk), Aloe vera termékek, bioméz, ivóvíztisztító berendezések. A fesztiválon a lakosság megismerkedhet a hulladék-felhasználás széles skálájával.

Záró konferencia:

 A projekt végén zárókonferenciát szervezünk, ahol a projektben érintettek megbeszélhetik a tevékenységek eredményességét, tapasztalatokat cserélhetnek, további együttműködésekről tárgyalhatnak, levonhatják a következtetéseket.

Tanulmány kiadás:

Egy zárótanulmányban számolunk be a projekt eredményeiről és tapasztalatairól. Több ukrán és magyar szervezet hozzájuthat ehhez a tanulmányhoz.

Kiadványok:

A program során hulladékos szemléletformáló kiadvány készül magyar és ukrán nyelven.

- Mindennapi SZEMÉT-ségeink – avagy a háztartási hulladékok problémája-

- Amit a veszélyes hulladékokról tudni kell

- Komposztálás a gyakorlatban

- Hulladék kommandó

Installációs tablók:

10 db hulladékos szemléletformáló tabló készül, amit rendezvényeken, iskolákban helyezünk ki alkalmanként.