Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2009 június 29-i ülésén döntött az Oláh-rét Természetvédelmi Terület létrehozásáról. A közel 100 hektáros, jellegzetes nyírségi orchideás lápréteket, gazdag madárvilágú nádasokat, mocsarakat, legelőket magában foglaló Oláh-rét több éves előkészítő munkát követő védetté nyilvánításával  Nyíregyháza immár két helyi jelentőségű védett területtel büszkélkedhet.

A természetvédelmi terület létrehozásában az E-misszió Egyesület nem csupán kezdeményezőként vett részt: a szakmai kutatómunkát, a természetvédelmi kezelési terv készítését, a társadalmi és hatósági egyeztetést is munkatársaink végezték a városházával együttműködésben. Köszönettel tartozunk Nyíregyháza Megyei Jogú Város vezetésének a támogatásért, a városháza munkatársainak az együttműködésért, a közgyűlésnek a felelős, előremutató döntésért, valamint számos - különféle szervezetnél dolgozó - szakembernek, akik segítették szakmai munkáinkat.

Mit véd az Oláh-rét Természetvédelmi terület?

A Nyírség egykor igen gazdag volt lápokban, mocsarakban, rétekben, legelőkben. A lecsapolásokkal, az egyre intenzívebb tájhasználattal ezek a gazdag élővilágú vizes élőhelyek mára igen kis területre szorultak vissza. Ahhoz, hogy lakókörnyezetünkben egészséges maradjon a víz, a talaj, a levegő, hogy mezőgazdasági területeinken egészséges élelmiszereket tudjunk termelni, hogy harmonikus táj vegyen körbe minket, hogy gyermekeink és unokáink kötődni tudjanak szülőföldjükhöz, fontos, hogy a természetes élővilág kis szigetei megmaradjanak. A tájképileg kiemelkedő értékű Oláh-réten 2 aktuálisan és 7 potenciálisan veszélyeztetett növénytársulás, 3 fokozottan védett és 36 védett állatfaj, továbbá 6 védett növényfaj fordul elő. Mindezek megvédése közös érdekünk és felelősségünk.

Hol található az Oláh-rét?

Nyíregyháza új természetvédelmi területe Császárszállástól délre, a 4-es számú főút Debrecen irányába vezető szakasza mellett helyezkedik el. Északról az Oláh-réti víztározó határolja. Maga a belvízvédelmi és rekreációs célokat szolgáló tó, valamint a császárszállási hétvégi telkek nem részei a védett területnek. Itt tekinthető meg a térkép a terület elhelyezkedéséről.

Mit jelent és mivel jár a terület védettsége

A természetvédelmi terület létrehozása elsődlegesen azt szolgálja, hogy az Oláh-rét  természeti értékei megmaradjanak, de ezzel együtt jelentős rangot és lehetőségeket is biztosít az Oláh-rét számára.

Az a tény, hogy a területen ezek a védett és ritka élőlények, életközösségek megtalálhatók, nagy mértékben az itt évszázadok óta folyó gazdálkodásnak (legeltetés, kaszálás, nádvágás) köszönhető. Éppen ezért az a cél, hogy ezek a gazdálkodási formák a jövőben is tovább folyjanak. A védetté nyilvánítás ezért nem jelent korlátozást a területen a művelési ágnak megfelelően gazdálkodó tulajdonosok, bérlők számára (beleértve a kis arányban itt található szántók művelését is). Ugyanakkor a védelem céljaival ellentétes beavatkozások (pl. gyepek beszántása, beépítése) nem megengedettek, egyes tevékenységek pedig engedélyhez kötöttek. (Megjegyzendő, hogy a beépítést, a védett élőlényeknek otthont adó gyepek beszántását más jogszabályok sem teszik lehetővé).

A védetté nyilvánítás aktív tevékenységekkel és fejlesztési lehetőségekkel is jár. A természetvédelmi területen rövidesen védettséget jelző táblák kerülnek elhelyezésre, rendszeres őrzés és természetvédelmi monitoring indul a természetkárosítások (illegális hulladékelhelyezés, engedély nélküli fakivágások, stb.) visszaszorítására. Az E-misszió Egyesület és partnerszervezete, az Ifjú Botanikusok Baráti Köre iskolás csoportoknak mutatja be terepi foglalkozások keretében a természeti értékeket, és nemsokára tájékoztató tábla is segíteni fogja a természetjárókat, a környék lakóit. A védetté nyilvánítással lehetőség nyílik olyan pályázati források megszerzésére, melyek révén a természet védelmét, a látogatókat és a gazdálkodókat is szolgáló fejlesztések indulhatnak (pl. inváziós fásszárúak irtása, tanösvény kiépítése).

A védetté nyilvánítás előzményei és folyamata

Egyesületünk több éves szakmai munkát követően 15 nyíregyházi természeti terület védetté nyilvánítására tett javaslatot, mely beépült a város 2001-2008-as Környezetvédelmi Programjába is. Ezek közül végül több éves egyeztetést követően 2008-ban négy helyen indult meg a védetté nyilvánítás célzott előkészítése: Sóstói-erdő (398,6 ha), Kis-Teleki-rét (138,8 ha), Kis-Igrice – az Igrice mocsár bővítése – (27,8 ha), Oláh-rét (96,9 ha). Az előkészítés eredményeképen 2008-ban elkészült mind a négy területnek a kutatásokon és felméréseken alapuló természetvédelmi kezelési terve, valamint lezajlott azok hatósági egyeztetése is.

A városvezetés döntése alapján elsőként az Oláh-réten indult el a védetté nyilvánítás jogi procedúrája. Ennek keretében egyeztető megbeszélésre került sor, melyre meghívást kapott az összes tulajdonos és egyéb érdekelt. A rendelettervezet kifüggesztésre került, valamint a védetté nyilvánításról döntő közgyűlést megelőzően az összes tulajdonos és kezelő is kézhez kapta azt. A szakmai és társadalmi érvek, valamint a tulajdonosok és érdekeltek véleményének megismerése után, végül Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése június 29-i ülésén meghozta az Oláh-rét Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló a rendeletet.

Az Oláh-rét Természetvédelmi Területről szóló összes információ.