Sokan nem tudják, hogy ezekben a hetekben hatalmas számban nyílnak az orchideák Nyíregyháza környékén. Nem egzotikus különlegessé-gekről, hanem egy őshonos "hungarikumról", a pompás kosborról van szó. A legértékesebb területeken, így a védetté nyilvánítás küszöbén álló Oláh-réten Egyesületünk időről időre ellenőrzi ennek a ritka védett fajnak az állományait. 2009-ben nagy örömünkre valóságos mezőket találtunk a pompás kosborból.

Hazánkban mintegy 60 féle orchidea él vadon: réteken, erdőkben, mocsarakban, lápokban. Bár nem olyan méretesek, közelről megnézve szépségben vetekszenek a trópusi különlegességekkel. Sajnos minden fajukat veszélyezteti az emberi természet- és környezetpusztítás, ezért egytől-egyig védettek.

A pompás kosbor (Orchis laxiflora subsp. elegans) más szempontból is különleges. Ez a faj ugyanis az egész világon kizárólag a Kárpát-medencében fordul elő - ráadásul legnagyobb állományai a Nyírségben és környékén: kaszálókon, legelőkön, lápréteken élnek. Nyíregyházán is több lelőhelyét ismerjük. Ezek egyike - a Császárszállás melletti Oláh-rét - szerepel az Egyesületünk által védetté nyilvánításra javasolt területek között. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata várhatóan még az év folyamán helyi jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánítja közös természeti örökségünknek ezt a részét, és így még sokáig gyönyörködhetünk az orchideákban.

Egyesületünk számos feladatot vállalt az Oláh-rét védetté nyilvánítási folyamatban: elkészítettük a természetvédelmi kezelési tervet, egyeztettünk az érintett hatóságokkal, valamint a tulajdonosokkal. A védetté nyilvánítás kellemesebb munkálatai közé tartozik a természetvédelmi monitoring: ennek során rendszeresen felmérjük a terület védett fajainak állapotát. A pompás kosbor populációinak pontos feltérképezését és megszámlálását is időről-időre elvégezzük. 2009-ben május 29-én, két önkéntesünk (Bea és Évi) segített a munkában.A néhány órát igénybe vevő felmérés során minden eddiginél több virágzó orchideát találtunk, ráadásul a terület olyan részein is, ahol korábban még nem bukkant elő. A végső összesítés szerint több, mint 3500 tő pompás kosbor található jelenleg az Oláh-réti gyepeken!

A pompás kosbor természetvédelmi értéke a hatályos kormányrendelet szerint 10 000 forint. Élőhelyeit (üde kaszálók, legelők) a jelenlegi területhasználat tartja fenn, ezért a védetté nyilvánítás sem fog tényleges korlátozásokat jelenteni az ott gazdálkodók számára. Az eddig is folytatott kaszálás, legeltetés a záloga annak, hogy Nyíregyháza mellett unokáink számára is ezerszámra nyíljanak az orchideák.

Az Oláh-rét Természetvédelmi Területről szóló összes információ.