Az Európai Unió Víz Keretirányelvének való megfelelés érdekében 2009-ben hazánkban is elindult a vízgazdálkodási tervek készítése. Egyesületünk részt vesz a tervek bemutatására és véleményezésére szolgáló társadalmi konzultációk szervezésében, illetve szakmai szempontok alapján véleményezzük is az egyes terveket. Alább mindkét folyamatról olvashat további részleteket.

A vízgazdálkodási tervezés anyagait és teljes folyamatát a www.vizeink.hu oldalon olvashatja.

 

Néhány gondolat a vízgazdálkodási tervezésről

A vízgyűjtő gazdálkodási tervezés általában főleg a felszíni és felszín alatti víztestek állapotára összpontosít, azonban jól látható, hogy vizeink állapotát alapvetően emberi tevékenységeink határozzák meg.

A tájat és az abban található folyó- és állóvizeket, felszín alatti víztesteket egységükben kell szemlélnünk, hiszen együttműködő rendszert alkotnak. A vizek állapota nagymértékben függ az őket körülvevő tájtól, a táj használat módjától, a tájat ugyanakkor a vizek táplálják.

Emberi tevékenységeink, azon belül főleg a mezőgazdasági és a települési szennyvíz kibocsátások jelentős hatással vannak vizeink minőségére. Az elmúlt évtizedek mezőgazdasági gyakorlatára az intenzív művelés volt jellemző, ami egyrészt jelentős környezetterhelésekkel járt, másrészt megkövetelte a feleslegesnek tartott vizek, belvizek elvezetését.

Az időjárási szélsőségek egyre gyakoribbá válnak, mind a rendkívüli aszályok és hőségek, mind a heves esőzések arra utalnak, hogy ideje bölcsebben gazdálkodnunk vizeinkkel. Az időjárási szélsőségek hatásait mérsékelhetjük, ha tájhasználatunkat jobban hozzáigazítjuk a természetes adottságokhoz. Ez a folyók menti térségekben az árvizek víztöbbletének visszatartását jelenti, illetve azt, hogy a mélyebben fekvő, lefolyástalan területeken, ahol a vizek hosszabb időre megállnak, nem kell feltétlenül szántóföldi gazdálkodásban gondolkodnunk.

Ha az árvizek víztöbbletét sikerül legalább részben megtartanunk a tájban, akkor csökkenthetjük az aszályok káros hatásait, segíthetjük a mezőgazdasági termelést, illetve javíthatjuk természeti szempontból értékes területeink állapotát. Ezen felül, ha a vízvisszatartásnak megfelelően alakítjuk gazdálkodásunkat, művelési módjainkat, akkor növénykultúráinkban a csapadékban gazdag, belvizes időszak sem okoznak jelentős károkat.

A vizek visszatartásán alapuló vízgazdálkodás természetes módon együtt jár egy környezeti szempontból körültekintőbb gazdálkodással, egészségesebb élelmiszerek termelésével, illetve a nagyüzemi termelés helyett a kisebb táblás, mozaikosabb tájszerkezet kialakításával.

Véleményünk szerint a vízgyűjtő gazdálkodási tervek tartalmilag akkor jók, ha ezekre a kérdésekre is kitérnek, hiszen vizeink ügyét nem kezelhetjük sem a tájból kiemelve, sem emberi tevékenységeinktől, a gazdálkodástól függetlenül.

 

A közvélemény tájékoztatása és társadalmi konzultáció a Tisza részvízgyűjtő alegységein


Az E-misszió Egyesület véleménye az egyes vízgazdálkodási tervekhez

Országos vízgazdálkodási terv

Tisza részvízgyűjtő vízgazdálkodási terve – 1. vélemény

Tisza részvízgyűjtő vízgazdálkodási terve – 2. vélemény

A Lónyai és Felső-Tiszai alegységek vízgazdálkodási tervei

A Bodrogköz alegység vízgazdálkodási terve


Sajtó megjelenések, sajtóanyag

Szabolcs Online - 2009. október 12.

Kelet Magyarország - 2009. október 13.

Vasárnapi Kelet - 2009. október 18.

Sajtóanyag - 2009. október

 

A projektet az EGT/Norvég finanszírozási Mechanizmus támogatta.