Az E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület 2020 évi közgyűlése a COVID-szükséghelyzet miatt, a jogszabályoknak megfelelően elhalasztott időpontban 2020. szeptember 17. napján rendben lezajlott. Az Egyesület alapszabályának megfelelően a közgyűlés döntéseit ezúton közzétesszük honlapunkon is.

1/2020. sz. határozat

A közgyűlés egyhangúlag megválasztotta a közgyűlés levezető elnökének dr. Szigetvári Csabát, jegyzőkönyvvezetőnek Botos István Csabát, szavazatszámlálónak Kovács Tamást és Tömöri Lászlót. Ezt követően a közgyűlés megkezdi érdemi munkáját.

2. Az egyesület gazdasági helyzetének ismertetése.

dr. Szigetvári Csaba bemutatja az egyesület gazdasági helyzetét is tartalmazó beszámoló tervezetet, elmondja, hogy bevételek 2019-es alakulását, melynek összege 15.249 eFt. A közhasznú kiadás 26.905 eFt volt. A teljes mérleg és eredmény kimutatás dokumentuma elérhető lesz a honlapon.

2/2020. sz. közgyűlési határozat

Kovács Tamás és Tömöri László szavazatszámlálók tájékoztatják a jelenlévőket, hogy az E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület jelenlevő tagjai az egyesület 2019-es évre vonatkozó pénzügyi beszámolóját egyhangúlag elfogadták.

3. Programok 2019-es beszámolói

dr. Szigetvári Csaba felkéri jelenlévő munkatársakat és programvezetőket, hogy az éves beszámoló alapján ismertessék 2019-ben végzett munkájukat. Cselószki Tamás tájékoztatja a jelenlevőket, hogy az energiahatékonysági KEHOP pályázat megvalósítása a COVID-helyzet miatt akadályokba ütközik, ezért szerződésmódosítást eszközöltek. Szőke Zsuzsa tájékoztatást nyújt a Csiperke Erdei Iskola és Tábor megvalósult programjairól. Szigetvári Csaba ismerteti az előző évi természetvédelmi önkéntes programokat, és az együttműködést a Nyíregyházi Zöld Akciócsoporttal. Botos István Csaba a Zöldövezet bolt tevékenységéről tart beszámolót.

3/2020. sz. közgyűlési határozat

Kovács Tamás és Tömöri László szavazatszámlálók tájékoztatják a jelenlévőket, hogy az E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület jelenlevő tagjai az egyesület 2019-es évre vonatkozó szakmai beszámolóját egyhangúlag elfogadták.

4. Programtervek következő közgyűlésig

Szigetvári Csaba ismerteti azokat a terveket, amelyek a Nyíregyháza MJV vezetésével és a Zöld Akciócsoporttal közös együttműködés keretében várhatóak különböző Nyíregyházi „zöld ügyek” kapcsán. Szőke Zsuzsa tájékoztatást nyújt a Csiperke Erdei Iskola és Tábor tervezett programjairól. Szigetvári Csaba ismerteti az tervezett természetvédelmi önkéntes programokat.

4/2020. sz. közgyűlési határozat

Kovács Tamás és Tömöri László szavazatszámlálók tájékoztatják a jelenlévőket, hogy az E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület jelenlevő tagjai az egyesület 2020/21-as évre vonatkozó előzetes terveit egyhangúlag elfogadták.

Az E-misszió Egyesület 2019-re vonatkozó mérlege, illetve az egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklet (PK 142) itt érhető el.