Ez év április 8-án ismerhette meg a közvélemény dr. Semjén Zsolt úrnak az Országos Magyar Vadászati Védegylet (OMVV) elnökének azt a még január 18-án kelt levelét, amelyet dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszterhez címzett. Ebben több ma még védett madár- és emlősfaj jövőbeni vadászhatóvá nyilvánítását kezdeményezte. A levél tartalma hatalmas társadalmi felháborodást váltott ki, egyfelől annak titokban, mindenféle szakmai egyeztetést megkerülő módon történő benyújtása, másfelől a megjelölt madár- és emlősfajok megmagyarázhatatlan listája miatt.

Az OMVV és társszerve az Országos Magyar Vadászkamara (OMVK) a társadalmi felháborodás ellenére kiáll dr. Semjén Zsolt elnök úr indítványának teljes körű – álláspontjuk szerint szakmailag megalapozott – megvalósítása mellett, míg a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) sem kívánja visszautasítani az abban tett javaslatokat, hanem „egyelőre ez a témakör nincs napirenden” címen megfogalmazott nyilatkozattal kihátrált. Annak ellenére, hogy tudvalévő, készül a Nemzeti Vadászati Stratégia, amelyet a jövő év első felére már beillesztettek a kormányprogramba is, tehát a témakör – több más vadgazdálkodást-vadászatot érintő vonatkozással együtt – nagyon is napirenden van. Ennek letagadása, eltitkolása teljesen érthetetlen.

 

Mindeközben a minisztériumon belül más munkakörbe helyezték át dr. Rodics Katalint, akit a honi vadászati szervezetek, üzleti vállalkozások már réges rég óta szerettek volna teljesen ellehetetleníteni. Bár a tárca cáfolja, hogy mindennek köze lenne a dr. Semjén Zsolt elnök úr levelének nyilvánosságra hozásához (mint ahogy egyáltalán nincs – tanúsíthatom!), ennek ellenére a szóbeszéd makacsul tartja magát, hogy emiatt kellett – szó szerint így: kellett! – meghoznia a tárcavezetőnek ezt a döntést. Dr. Rodics Katalinnak a vadászok szemében megbocsáthatatlan bűne egyszerűen annyi volt, hogy betartatta velük a hatályos nemzetközi- és nemzeti jogszabályokat. És vannak még aggodalomra okot adó más fejlemények is.

 

 • A jövőbeni vadászható vadfajok listájáról a miniszter úr nyilatkozat-stopot rendelt el a tárcán belül, így a témakörben nyilvánosan senki sem fejtheti ki a véleményét, sem a budapesti központban, sem a vidéki vadászati felügyelőségeken, de még a Nemzeti Park Igazgatóságokon és a zöldhatóságokon sem. Vajon miért e tiltás? Fél valamitől a miniszter úr? Mitől?

 • Ugyanakkor úgy hírlik, ennek ellenére – kizárólag a vadászati szervezetek, vadászatban érdekelt kutatóműhelyek és üzleti vállalkozások bevonásával – a minisztérium illetékes osztályán elkezdték kidolgozni a dr. Semjén Zsolt elnök úr által nevesített madár- és emlősfajokra a leendő vadászati idényeket, amelyet ez év júniusában miniszteri rendeletként ki is akarnak hirdetni. Minthogy állítólag időközben bővült is e lista újabb ma még védett madár- és emlősfajokkal.

Kérdésre, hogy igaz-e mindez, amit fentebb összefoglaltam a tárca képviselői nem hajlandók válaszolni, minthogy erről mélyen hallgat mindkét vadászati szervezet is. Kérdés az is, minderről tud-e dr. Semjén Zsolt úr az OMVV elnöke, és ha igen, akkor miért hagyja, hogy ez így megtörténhessen?

Így hát őszintétlennek tűnik az OMVV legutóbb megfogalmazott nyilatkozata, miszerint megegyeztek a jelentősebb zöld szervezetekkel arról, hogy valós szakmai párbeszédet tartanak a közeljövőben. A vadászati szervezetek kapkodása és görcsös ragaszkodása ahhoz, hogy minél előbb minél több fajra minél több időn keresztül puskázhassanak érthető, számukra az élővilág tagjai elsősorban beárazott üzleti értéket jelentenek csak, illetve – a ragadozó madarak és emlősök esetében – eltűrhetetlen konkurenciát is. Minél több jószág pusztul a határban, annál több a bevételük, minél több éli szabadon az életét, a vadásztársaságok és üzleti vállalkozások annál kevesebb haszonnal számolhatnak. Ennyire egyszerű ez!

Félreértés azért ne essék: a honi vadásztársadalom közel 60 000 tagjának zöme valóban a természetért, természeti értékeinkért felelősséget érző, azért tenni akaró polgártársunk. Csupán egy befolyással rendelkező, döntési és érdekérvényesítési helyzetben lévő társaság az, amelyik önérdektől vezettetve járatja le a vadgazdálkodás-vadászat eszmeiségét és ügyét, és úgy tűnik, ezt magukénak vallva felkarolták a vadászati szakmai- és érdekvédelmi szervezet vezetői. Azt hiszem, ezzel nagy-nagy erkölcsi és szakmai kárt okoztak a teljes magyarországi vadásztársadalom számára.

Több évtizedes munkám elsősorban a hazai menyétfélék életének kutatásához, hathatósabb védelméhez, élőhelyük lehetséges megóvásához kötött.

 • Ezért ez úton természeti értékeinkért felelősséget érző állampolgárként azt kérem, ne engedjük, sőt, akadályozzuk meg, hogy a már három menyétfélénk mellett (lásd alább dőlt betűvel jelzetten), a jövőben további kettőt ejthessenek el a vadászok (lásd félkövér betűvel jelzetten)!

Hazánkban jelenleg nyolc menyétféle ragadozót tartanak nyilván az erre hivatott szakértői műhelyek. Ezek a következők:

 • Hermelin (Mustela erminea): védett, természetvédelmi értéke 10 000 forint.

 • Nyuszt (Martes martes): védett, természetvédelmi értéke 10 000 forint. Ezt kívánják módosítani a vadászok, magyarán a nyusztot vadászni-vadásztatni kívánják a jövőben.

 • Molnárgörény (Mustela eversmanni): védett, természetvédelmi értéke 50 000 forint.

 • Közönséges vidra (Lutra lutra): fokozottan védett, természetvédelmi értéke 250 000 forint.

 • Eurázsiai menyét (Mustela nivalis): nem védett, de nem is vadászható faj. Ezt kívánják módosítani a vadászok, magyarán a menyétet is vadászni-vadásztatni kívánják a jövőben.

 • Házi görény (Mustela putorius): vadászható, vadászati idénye szeptember 1. és február 28. között van. A nemrégiben közzétett statisztika szerint (forrás: Országos Vadgazdálkodási Adattár) a 2009-2010-es vadászati időszak alatt 802 példányt ejtettek el a vadászok.

 • Nyest (Martes foina): vadászható, vadászati idénye szeptember 1. és február 28. között van. Az Országos Vadgazdálkodási Adattár jelentése szerint a 2009-2010-es vadászati időszak alatt 1058 példányt ejtettek el a vadászok.

 • Európai borz (Meles meles): vadászható, vadászati idénye június 1. és február 28. között van. Az Országos Vadgazdálkodási Adattár jelentése szerint a 2009-2010-es vadászati időszak alatt 5527 példányt ejtettek el a vadászok.

Bízom a nyilvánosságban, abban, hogy valóban sikerül elejét venni annak az ésszerűtlen törekvésnek, amelyet jelenleg a vadászati szervezetek vezetői, üzleti vállalkozások hazánk élővilága ellen terveznek végrehajtani. Egyedül azonban nem megy! Ezért kérem, hogy mindazok, akik egyetértenek azzal, hogy egy-egy állatfaj oltalmát és/vagy vadászhatóságát csak úgy lehessen megítélni, ha azt őszinte szakmai párbeszéd megelőzi és nem mutyiban történő „parancsvégrehajtás” történik ennek megvalósítása érdekében, akkor a rendelkezésükre álló minden törvényes eszközzel támogassanak. Kérem, hogy:

 • Ne engedjük vadászhatóvá nyilvánítani a menyétet és a nyusztot! A menyétet mielőbb helyezzék természetvédelmi oltalom alá, ahelyett, hogy lőhetővé nyilvánítanák! Tiltakozzunk közösen minden lehetséges fórumon az ellen, hogy újabb, eleddig alig kutatott és ennek következtében alig-alig ismert kisragadozóink áldozatul essenek a vadászok érthetetlen és értelmezhetetlen elképzeléseinek!

 • Tiltakozzunk az ellen, hogy a vadászati szervezetek vezetői és az érintett szaktárca illetékesei nem hajlandó őszintén megnyilvánulni a témakörben, nem hajlandók a dr. Semjén Zsolt elnök úr levelében írtakat visszavonni, ezzel alaposan lekezelve és semmibe véve a hazai társadalom nagy-nagy többségét.

 • Éppen ezért most már ne kérjük, hanem követeljük közösen, hogy a Vadászati Védegylet elnökének kezdeményezését azonnali hatállyal vonják vissza!

 • Követeljük, hogy – amennyiben e híresztelésnek van valóságalapja, akkor – azonnal állítsák le a „fű alatti” vadászidények kidolgozását, valamint újabb madár- és emlősfajokkal történő kiegészítését!

 • Kérjük fel dr. Semjén Zsolt elnök urat arra, hogy lépjen fel annak érdekében, hogy valóban legyen igazi szakmai, társadalmi párbeszéd!

Kérem mindazokat, akik felelősséget éreznek a hazai élővilág megőrzéséért, segítsenek hozzá, hogy az általam sok-sok éven keresztül tanulmányozott menyétfélék közül ne kerülhessen több a vadászható jószágok listájára! (Érveim, javaslataim a fejlécen feltüntetett szakmai honlapomon részletesen megismerhetők – Lutra és társai, valamint a menyétfélék1 dokumentumokból). És persze ügyeljünk a madárfajainkra is, mert ha mindaz, amit a vadászok tervbe vettek megvalósul, az olyan alpári merénylet lesz a hazai élővilág ellen, amire a rendszerváltása óta nem volt példa!

Nonszensz, de igaz: történik mindez akkor, amikor hazánk jövő január elsejétől életbe lépő új alaptörvénye külön hangsúllyal kezeli, kiemeli az élővilág védelmének, sokszínűségének megőrzését. És amit dr. Semjén Zsolt parlamenti képviselőként, miniszterelnök-helyettesként, pártelnökként megszavazott (köszönet érte!), miközben a Vadászati Védegylet elnökeként ezzel egyidejűleg felkarolt egy olyan vadászati elképzelést, amely köszönőviszonyban sincs az említett élővilág-védelmi törekvések megvalósulásával. Sőt! Azzal élesen szembemegy.

 

Gera Pál
Postacím: 1156. Bp., Nyírpalota utca 60.
Telefon: + 36 30 258 3637
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Honlap: http://www.otter.econservation.eu

 

Kelt: Budapesten, 2011. május 1.-én